weblogomali

ROBIN d.o.o.
Sjedište: Ivana Lepušića 30, 48 260 Križevci
OIB: 50691424765 /  MBS: 010021046 / Porezni broj: 01211471

Firma je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu (Tt-17/3713-2). Temeljni kapital iznosi 682.300,00 kn

Kontakt telefon: 048/625-715
e-mail: info@robin-trgovine.com

IBAN račun: HR4324020061100076060 – Erste banka.

Osnivač Renato Šatvar.

NABAVA: 

e-mail: nabava@robin-trgovine.com
Kontakt osoba: Jelena Nemčić 098/130-1010

GRAĐEVINA:
e-mail: gradevinskimaterijal@robin-trgovine.com
Kontak osoba: Ivan Šimunčić 099/4736-647 i 048/270-929

PEKARA:
e-mail: pekara@robin-trgovine.com
Kontakt osoba: Ante Samardžija 098/554-669

ZAPOŠLJAVANJE U ROBIN TRGOVINAMA:
e-mail: info@robin-trgovine.com
Kontakt osoba: Valentino Strsoglavec 099/4867-178