POPIS TRGOVINA:
ADRESA: KONTAKT TELEFON: RADNO VRIJEME:
ROBIN 1 I. Lepušića 30, Križevci 048/718-063 pon-sub 6-21h, ned 7-13h
ROBIN 2 Bjelovarska 28, Križevci 048/716-370 pon-sub 5-21h, ned 7-13 h
ROBIN 3 Pušća 27, Križevci 048/714-147 pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 4 M. Detonija 2, Križevci 048/711-036 pon-sub 6:30-21h, ned 7-13h
ROBIN 5 Bukovje Križevačko 29, Križevci 048/693-010 pon-sub 7-21h, ned- 7-13h
ROBIN 6 (Građevinski materijal) I. Lepušića 30, Križevci 048/270-929 pon-pet 7-17h, sub 7-13h, ned 8-11h
ROBIN 7 Starogradska ul.56, Koprivnica 048/850-250 pon-sub 6:30-21:00, ned 7:00-18:00
ROBIN 8 Brežanci 4a, Apatovec 048/694-008 pon-sub 7-20h, ned 8-13h
ROBIN 9 Sv. Helena 59, Križevci 048/697-004 pon-sub 7-20h, ned 8-13h
ROBIN 10 (Non stop) Koruška 9, Križevci 048/714-618 pon-ned 0-24h
ROBIN 11 F. Račkog 33, Križevci 048/270-138 pon-sub 6-21h, ned 7-13h
ROBIN 12 D. Glogovnica 40, Križevci 048/697-038 pon-sub 6:30-20h, ned 7-13h
ROBIN 13 (Kiosk) Tomislavova b.b., Križevci 048/716-518 pon-pet 5-20h, sub-5-17h
ROBIN 14 Potočka ulica 72, Križevci 048/718-140 pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 15 Seljačke Bune 5, Kunovec  048/861-300  pon-sub 6-20h, ned 7-20h
ROBIN 16 Trg Stjepana Radića 16, Kalnik 048/857-126 pon-ned 7-21h
ROBIN 17 Ledinska ulica 21A,Koprivnica 048/850-215 pon sub 6-20h, ned 7-13h
ROBIN 19 Brezov most 3, Križevci 048/692-144 pon-sub 6:30-20h, ned 7-13h
ROBIN 20 Veliki Raven  b.b., Križevci 048/853-129 pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 21 Miholec 21, Sv. Petar Orehovec 048/856-155 pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 23
ROBIN 24
Vinodolska 4, Koprivnica
Majurec 119, Križevci
048/856-005
048/692-127
pon-sub 6:30-21h, ned 7-18h
pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 25 Guščerovec 13A, Križevci 048/850-073 pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 26 Vinogradska 23 A, Koprivnički Ivanec 048/ 625 -453 pon-sub 6-20h, ned 7-18h
ROBIN 27 Vukovec b.b., Sv. Petar Orehovec 048/855-123 pon-sub 6:30-21h, ned 7-13h
ROBIN 28

ROBIN 29

Mikovec b.b., Sv. Petar Orehovec

Varaždinska 6, Sudovec

048/856-226

042/666-524

pon-sub 7-20h, ned 8-13h

pon-ned 7-21h

ROBIN 30 Carevdar 84, Križevci 048/681-810 pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 31 Purga b.b., Sv. Petar Čvrstec 048/859-104 pon-sub 6:30-21h, ned 7-21h
ROBIN 32 Sv. Petar Orehovec 130, Sv. Petar Orehovec 048/856-001 pon-ned 7-21h
ROBIN 33 Markovac Križevački 15, Sv. Ivan Žabno 048/695-109 pon-ned 7-21h
ROBIN 34 Trema Grubiševo bb, Sv.Ivan Žabno 048/625-912 pon-sub 7:30-16h, ned 8-13h
ROBIN 35 Lepavina 99, Lepavina 048/626-435 pon-sub 6:30-21h, ned 7-21h
ROBIN 36 Matije Gupca 42, Križevci 048/625-136 pon-sub 6:30-21h, ned 7-21h
ROBIN 37 Braće Radića 6, Koprivnica 048/855-020 pon-ned 0-24h
ROBIN 38 Duga ulica 33, Koprivnica 048/625-199 pon-ned 6-22h
ROBIN 39 Novi Brežanec 6, Koprivnica 048/625-239 pon-sub 6:30-21h,ned 7-13h
ROBIN 40

ROBIN 41
ROBIN 42

Varaždinska cesta 154a, Koprivnica

Ulica Kneza Domagoja 29, Koprivnica

Krešimirova ulica 78, Starigrad

048/625-003

048/621-661

048/624-998

pon-sub 6:30-21h, ned 7-13h

pon-sub 6:30-21h, ned 7-13h

pon-sub 6:30-20h, ned 7-13h