ADRESA: KONTAKT TELEFON: RADNO VRIJEME:
ROBIN 1 I. Lepušića 30, Križevci 048/718-063 pon-sub 6-21h, ned 7-13h
ROBIN 2 Bjelovarska 28, Križevci 048/716-370 pon-sub 5-21h, ned 7-13 h
ROBIN 3 Pušća 27, Križevci 048/714-147 pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 4 M. Detonija 2, Križevci 048/711-036 pon-sub 6:30-21h, ned 7-13h
ROBIN 5 Bukovje Križevačko 29, Križevci 048/693-010 pon-sub 7-21h, ned- 7-13h
ROBIN 6 (Građevinski materijal) I. Lepušića 30, Križevci 048/270-929 pon-pet 7-19h, sub 7-13h
ROBIN 7 Starogradska ul.56, Koprivnica 048/850-250 pon-sub 6:30-21:00, ned 7:00-18:00
ROBIN 8 Brežanci 4a, Apatovec 048/694-008 pon-sub 7-21h, ned 8-13h
ROBIN 9 Sv. Helena 59, Križevci 048/697-004 pon-sub 7-21h, ned 8-13h
ROBIN 10 (Non stop) Koruška 9, Križevci 048/714-618 pon-ned 0-24h
ROBIN 11 F. Račkog 33, Križevci 048/270-138 pon-sub 6-21h, ned 7-13h
ROBIN 12 D. Glogovnica 40, Križevci 048/697-038 pon-sub 6:30-21h, ned 7-13h
ROBIN 13 (Kiosk) Tomislavova b.b., Križevci 048/716-518 pon-pet 5-20h, sub-5-17h
ROBIN 14 Potočka ulica 72, Križevci 048/718-140 pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 15 Seljačke Bune 5, Kunovec  048/861-300  pon-sub 6-20h, ned 7-20h
ROBIN 16 Trg Stjepana Radića 16, Kalnik 048/857-126 pon-ned 7-21h
ROBIN 17 Ledinska ulica 21A,Koprivnica 048/850-215 pon sub 6-20h
ROBIN 19 Brezov most 3, Križevci 048/692-144 pon-sub 6:30-21h, ned 7-13h
ROBIN 20 Veliki Raven  b.b., Križevci 048/853-129 pon-ned 7-21h
ROBIN 21 Miholec 21, Sv. Petar Orehovec 048/856-155 pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 23
ROBIN 24
Vinodolska 4, Koprivnica
Majurec 119, Križevci
048/856-005
048/692-127
pon-sub 6:30-21h, ned 7-18h
pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 25 Guščerovec 13A, Križevci 048/850-073 pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 26 Vinogradska 23 A, Koprivnički Ivanec 048/ 625 -453 pon-sub 6-20h
ROBIN 27 Vukovec b.b., Sv. Petar Orehovec 048/855-123 pon-sub 6:30-21h, ned 7-13h
ROBIN 28

 

ROBIN 29

Mikovec b.b., Sv. Petar Orehovec

 

 

Varaždinska 6, Sudovec

048/856-226

 

 

042/666-524

pon-sub 7-21h, ned 8-13h

 

 

pon-ned 7-21h

       
ROBIN 30 Carevdar 84, Križevci 048/681-810 pon-sub 7-21h, ned 7-13h
ROBIN 31 Purga b.b., Sv. Petar Čvrstec 048/859-104 pon-sub 6:30-21h, ned 7-21h
ROBIN 32 Sv. Petar Orehovec 130, Sv. Petar Orehovec 048/856-001 pon-ned 7-21h
ROBIN 33 Markovac Križevački 15, Sv. Ivan Žabno 048/695-109 pon-ned 7-21h
ROBIN 34 Trema Grubiševo bb, Sv.Ivan Žabno 048/625-912 pon-sub 7:30-16h, ned 8-13h
ROBIN 35 Lepavina 99, Lepavina 048/626-435 pon-sub 6:30-21h, ned 7-21h
ROBIN 36 Matije Gupca 42, Križevci 048/625-136 pon-sub 6:30-21h, ned 7-21h
ROBIN 37 Braće Radića 6, Koprivnica 048/855-020 pon-ned 0-24h
ROBIN 38 Duga ulica 33, Koprivnica 048/625-199 pon-ned 6-22h
ROBIN 39 Novi Brežanec 6, Koprivnica 048/625-239 pon-sub 6:30-21h,ned 7-13h
ROBIN 40

 

 

ROBIN 41

 

ROBIN 42

 

ROBIN 43

ROBIN 44

Varaždinska cesta 154a, Koprivnica

 

 

Ulica Kneza Domagoja 29, Koprivnica

Krešimirova ulica 78, Starigrad

Varaždinska cesta 127A.Koprivnica

Krešimirova ulica 36, Starigrad

048/625-003

 

 

048/621-661

048/624-998

048/626-397

pon-sub 6:30-21h, ned 7-13h

 

 

pon-sub 6:30-21h, ned 7-13h

pon-sub 6:30-20h, ned 7-13h

pon-sub 6:30-21h, ned 7-13h

pon-sub 6:30-20h