povratambal

U svakoj Robin trgovini možete predati ambalažu na čijoj je etiketi naznačena oznaka povratne ambalaže i kupiti bilo koji artikl u Robin trgovinama u protuvrijednosti 50 lipa za svaku jedinično predanu ambalažu.