Uvijek povoljni artikli nisu proizvodi na jednokratnoj akciji, već su to trajno povoljni artikli koji su uvijek dostupni u Robin trgovinama. Cijene uvijek povoljnih artikala su među najpovoljnijima u cijeloj Hrvatskoj, a ne samo u Križevcima i okolici. Uvijek povoljne artikli često se nalaze na posebnom otoku s proizvodima blizu blagajne, ali i unutar kategorija proizvoda u Robin trgovini. Njihova oznaka s cijenom je žute boje. Posjetite najbližu Robin trgovinu te osigurajte uvijek povoljne artikle za svoje kućanstvo.

PREHRANA
-prehrana
PIĆE
KUĆANSKE POTREPŠTINE
-kucanske